Tevhid Daveti’nde Başarılı Olmanın 2 Yolu – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cemaatinizin Tevhid daveti'nde ki başarısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Sözün başında Allah'a (ac) hamdetmeliyiz ki, Kâfirlerin tüm engellemelerine rağmen İslam/Tevhid davetine olan rağbet her geçen gün daha da artıyor.

İnsanlık tarihi boyunca Kâfirlerin, küresel tuğya’nın İslam davetine bu kadar engel koyduğu, Müminlere bu kadar tuzak kurduğu başka bir çağ olmamıştır.

"Hiç kuşkusuz kâfirler, Allah’ın yolundan alıkoymak için mallarını harcarlar. Harcayacaklar da... Sonra o harcamaları (yüreklerini yakan) bir pişmanlığa dönüşecek, sonra da yenilgiye uğrayacaklar. Kâfirler toplanıp cehenneme sürükleneceklerdir." (8/Enfâl, 36)

Kâfirler mallarını harcıyolar, enerjilerini harcıyorlar, mallarının ve enerjilerinin yetmediği yerde baskı kuruyorlar.

“(Hatırlayın)! Hani kâfirler seni hapsetmek, öldürmek ya da (yurdundan) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar, Allah da (tuzaklarını boşa çıkaracak ve onlara zarar verecek şekilde karşı) tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.” (8/Enfal, 30)

Harcadıkları para, harcadıkları enerji, Tevhid davetini engellemeye yetmedikleri zaman bu sefer suikast ile Tevhid davetçilerini tehdit ediyorlar. Onları zindana atıyorlar, onları memleketlerinden hicret etmek zorunda bırakıyorlar.

"Mustazaflar, müstekbir olanlara derler ki: “Bilakis (işiniz gücünüz) gece gündüz hile (yapmaktı)... (Çünkü) siz, Allah’a karşı kâfir olmamızı ve O’na ortaklar koşmamızı emrediyordunuz bize.” Azabı gördüklerinde (için için yanarak) pişmanlıklarını gizleyecekler. Biz, kâfirlerin boynuna zincirli halkalar geçirdik. (Ne yani) yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı?" (34/Sebe, 33)

Gece gündüz kurulan bu kadar tuzağa rağmen Tevhid daveti Dünya'nın dört bir yanında, farklı dillerde, farklı ırklara mensup davetçiler tarafından Allah'a hamdolsun yayılıyor.

Bu davetin bu kadar çabuk zaman da yayılması, farklı dillere çevrilmesi, insanlar tarafından rağbet görmesi, Müminlerin gönlüne şifâ olmasının sebebinin başlıca 2 sebebi vardır.

Bunlar:

1. Her nimetin ve güzelliğin sebebi olan Allah (ac)'dir.

Şayet üzerinizde Allah’ın lütfu ve rahmeti olmasa ve Allah (kullarına karşı şefkatli olan) Raûf, (kullarına karşı merhametli olan) Rahîm olmasaydı (hâliniz nice olurdu)? (24/Nûr, 20)

Yardım/zafer yalnızca (izzet sahibi, her şeyi mağlup eden) El-Azîz, (hüküm ve hikmet sahibi) El-Hakîm olan Allah katındandır. (3/Âl-i İmran, 126)

Eğer bizde bir hayra sebep olmuşsak veya bir başarının içinde olmuşsak bunun sebebi, Şuayb’ın (as) dediği gibi: “Benim başarım sadece ve sadece alemlerin Rabbi Allah iledir” (11/Hud, 88)

2. Bu davetin bireysel bir davet olmaktan öte cemaatsel bir davet olmasıdır.

Biz gerek şeriatın bize öğrettiklerinden, gerek yaşadığımız tecrübelerden şunu biliyoruz ki, bireysel olan çalışmaların etkisi bireyseldir, kısadır. Cemaatsel olan çalışmaların etkisi kitleseldir, uzun sürelidir.

Bundan dolayı cemaat olmanın önemini anlatan bir çok ayet ve hadis vardır.

Allah’ın ipine hep beraber/topluca tutunun ve ayrılığa düşmeyin. (3/Âl-i İmran, 103)

Sizin içinizden (insanları) hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten alıkoyan bir topluluk olsun. Bunlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. (3/Âl-i İmran, 104)

Şüphesiz ki Allah, kendi yolunda, kenetlenmiş bir bina gibi saf hâlinde savaşanları sever. (61/Saff, 4)

“Cemaat rahmettir, tefrika (ayrılık çıkarma) ise azaptır.”( Ahmed b. Hanbel, Müsned: 4/145)

Muaz b. Cebel (r.a.)’dan.Rasulullah (s.a.s.) şöyle buyurur.

“Şeytan, koyunun kurdu gibi insanoğlunun kurdudur. Sü­rüden ayrılan ve uzaklaşan koyunu kurt nasıl kaparsa,  şeytan da cemaatden uzaklaşan insanı öyle kapar. Onun için tenha yollardan (ayrılıktan) uzak durun. Cemaatten, topluluktan ve mescidlerden ayrılmayın!” (Ahmed b. Han­bel, Müsned, C.5)

"Bereket cemâatle beraberdir. " (İbn Mâce)

Gerçek şu ki sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmişlerdir. Allah’ın eli, onların ellerinin üzerindedir. Kim (biatını) bozarsa, kendi aleyhine (biatını) bozmuş olur. Kim de Allah’a verdiği söze vefalı olur (gereklerini yerine getirirse) ona, büyük bir mükâfat verecektir. (48/Fetih, 10)

Bu ayet-i kerime'den şunu anlıyoruz; Eller Allah'a itaat etmek için yan yana geldiklerinde, eller yeryüzünde Allah'ın dinini yaymak için sözleştiğinde o insanların yaptığı birşey yoktur aslında. Alemlerin Rabbi olan Allah onlarla beraberdir, O'nun eli onların elinin üzerindedir. Allah'ın şanına yakışır bir elinin olduğunu ispat etmekle beraber, Allah'ın yardımı, Allah'ın desteği, Allah'ın beraberliği o Müminlerle beraberdir.

Hadis-i Şerif'te Peygamber (sav) buyuruyor ki; “Allâh’ın rahmet ve kudret eli cemaat üzerinedir.” (Tirmizî, Fiten, 7)

Bu çalışma, bu davet bireysel bir davet değildir. Tevhid ve Sünnet cemaati, davete başladığı ilk günden bu yana cemaatsel çalışmayı kendine menhec edinmiştir. Bu işe malını veren, bu işe gençliğini veren, bu işe tecrübesini aktaran kardeşlerimizin çabalarıyla gelişen bir davet oldu. 

Bir yerde birbirlerine gönülden bağlı kimseler varsa ve masiyet olmadığı sürece pazarlıksız bir itaate sahiplerse ve karşılığını sadece Allah'tan bekledikleri bir fedakârlık varsa, o davetin, o çalışmanın karşısında hiçbir gücün durabilmesi mümkün değildir. Bir yüz gider başka bir yüz gelir, bir şahıs gider başka bir şahıs gelir, bir ses kısılır başka bir ses yükselmeye başlar. Çünkü onların arkalarında Allah'ın desteği vardır.

Tevhid Daveti - Halis Bayancuk Hoca (Ebu Hanzala)

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

  • 00:24 Tevhid davetine olan rağbetin artmasını neye bağlıyorsunuz?
  • 01:54 Kafirlerin engellemeleri ve tuzakları
  • 03:30 Tevhid daveti dünyanın dört bir yanına farklı davetçiler ile yayılıyor
  • 04:29 Allah'ın fazlı, yardımı ve rahmeti
  • 05:20 Tevhid daveti bireysel değil, cemaatsel bir davettir.

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Halis Bayancuk Hocayla Tahliye Sonrası İlk Söyleşi

Halis Bayancuk Hoca’nın son tutuklanmasıyla birlikte 6 yıl süren ve toplamda 11 yıla ulaşan mesnetsiz […]

Devamını Oku
Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Peygamberler insanları […]

Devamını Oku
İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? –  Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihat düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | Batı neden Tasavvufa sahip çıkıyor? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu […]

Devamını Oku
Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın sıfatları ve insanların sıfatları arasında ki fark nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku
Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Peygambere itaat farz mıdır? | İyi bidat ve kötü bidat arasında ki fark nedir? – […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz?  Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? | İslam dininin asılları nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku