Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihat düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cihadın namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi farizalardan biri olduğu, insanlardan bir grubun ’cihad yoktur, yapılamaz’ diyerek Allah’ın ayetlerini inkar ettiği ve küfre girdikleri, cihat edenlere terörist muamelesi yaptıkları anlatılıyor.

Başka bir grup insanın ise cihadı sadece kitalden (savaştan) ibaretmiş gibi gösterdikleri, cihadı kendi tekellerine almaya çalıştıkları bu nedenle ya bizdensiniz ya da cihat düşmanı diyerek haddi aştıkları anlatılıyor.

Cihadın anlamı; Allah yolunda canı ve malıyla kafirlere karşı mücadele etmektir.

Cihat konusunda insanların bir kısmı ifratta, bir kısmı da tefritte:

Bazı insanlar İslam’da cihadın olmadığını, içinde yaşadığımız çağda Kur’an’da anlatıldığı veya peygamberimizin pratize ettiği gibi bir cihadın olmasının mümkün olmadığını çünkü modern dünyanın buna müsait olmadığına inanıyorlar ve buna binaen de cihatla ilgili nasları tevil ediyorlar. Bu, tefrittir.

Bir de cihat konusunda ifrat eden insanlar var. Sanki din sadece cihattan ibaretmiş, din sadece kitalden ibaretmiş, savaştan ibaretmiş. Savaşan herkes iyi, savaşmayan herkes kötü. Savaşan herkes Allah’a yakın, savaşmayan herkes münafık ve Allah’tan uzak. Cihat kavramını getirip kital kavramıyla özdeşleştiren ve başkasını da cihat kabul etmeyen insanlar var.

Birincisi zaten kafirdir birinci grup çünkü şeriatın hükümlerinden ve en açık hükümlerinden birini inkar ettiklerinden dolayı kabul etseler de etmeseler de bunlar küfür ehlidirler.

İkincisi ise ikinci grup ise azgındır, haddini aşan bir gruptur.

Cihat ne demektir?

Cihat kişinin Allah yolunda mücadele etmesidir

Kur’an ve sünnete göre cihad:

 1. Kital (savaşmak)
 2. Kur’an ile davet yapmak
 3. Münafıklara karşı mücadele
 4. İlim talep etmek
 5. İnsanın kendi hevası ile mücadelesi (nefis terbiyesi)
 6. İnfak etmek

Bir insanın Ebu Musa el Eş’ari’nin hadisinde varit olduğu gibi Allah’ın kelimesini yüceltmek için canıyla savaşması, harp meydanlarında bulunması bu bir cihattır. Kital demiş olduğumuz savaş demiş olduğumuz cihattır. ve bu Tevbe suresinde Rabbimizin ifadesi ile "…Allah katındaki en üst mertebedir…" (9/Tevbe, 20). İnsanları İslam’a davet etmek, onlara hayrı ulaştırmak bu bir cihattır. "Kafirlere ve münafıklara karşı bir cihat ver ve onlara karşı sert ol." (9/Tevbe, 73)

Davet yapmak: Kur’an ile yapılan cihad

"Kâfirlere itaat etme! Ve o (Kur’ân’la) onlara karşı büyük bir cihad ver." (25/Furkân, 52)

Demek ki Kur’an’ı insanlara anlatmak, insanları Kur’an’a davet etmek Allah’ın yanında büyük cihattır hem de.

Münafıklarla mücadele

Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde Allah ona ayet indirdi dedi ki:

"Kafirlere ve münafıklara karşı bir cihat ver ve onlara karşı sert ol." (9/Tevbe, 73) dedi.

Allah Rasulü kafirlerle cihat etti, ama hiçbir zaman kılıç kalkan kuşanıp münafıklarla cihat etmedi. Allah Rasulü’nün (sav) münafıkların oyunlarını bozması, siyasi bazı hamleler yapıp onların evlerinde konuştukları planları onların kursağında bırakması, yani siyasi bir zeka ile Müslümanları tehlikelerden korumak, bu Allah yolunda yapılan bir cihattır

İlim talep etmek bir cihattır.

Peygamber (sav) hadisi şerifte buyurdu ki:
“Kim benim bu mescidime gelir, bir hayrı öğrenir ya da bu hayrı insanlara öğretirse O Allah yolundaki mücahit gibidir.” dedi Peygamber (sav)

Nefisle mücadele

Bazen insanın nefsinde var olan fücuru insanın nefsinde var olan kötülükleri temizlemek için arındırmak için yaptığı ibadetler, nefis terbiyesi ve tezkiyesi bu bir cihattır.

Peygamber (sav) İmam Ahmed’in rivayet ettiği bir hadiste dedi ki:
“Mücahit Allah’a itaat etme konusunda kendi hevasıyla mücadele eden adamdır.”

Allah'ın dininde namaz farz olduğu gibi, zekat farz olduğu gibi, oruç farz olduğu gibi cihat ile ilgili ayetlerde ve cihat ile ilgili hadislerde cihadın farz olduğundan bahsedilmiştir. Biz de konuşmalarımızda cihattan ve cihadın faziletinden söz ettiğimizden ötürü, batılılara yaranmak isteyen, batılıların cihat kavramını duymak istemediklerini bildiklerinden ötürü bizi yaftalamak için, bizi karalamak için bize cihatçı diyorlar. Zannediyorlar ki cihat kavramını her kullanan ona cihatçı denmesi lazım.

Ben Allah'ın hükümlerinden bir tanesini insanlara anlatıyorum diye biri bana cihatçı diyecekse başımın üstünde yeri vardır. Ben Allah'ın hükümlerini anlatmaya devam ederim.

Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 00:07 Cihat konusunda yaşanan ikilem: İfrat ve tefrit
 • 01:07 Cihadı inkar eden kafirdir.
 • 01:23 Cihad nedir?
 • 04:48 Niye bazı insanlar size cihatçı derken, bazıları cihat düşmanı diyor
 • 04:55 Batılılara yaranmak isteyenlerin karalama kampanyası
 • 05:39 Cihadı tekeline alanlar
 • 07:42 Cihat yoktur diyenler de hatalıdır, cihadı kitale indirgeyenler de hatalıdır.

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Halis Bayancuk Hocayla Tahliye Sonrası İlk Söyleşi

Halis Bayancuk Hoca’nın son tutuklanmasıyla birlikte 6 yıl süren ve toplamda 11 yıla ulaşan mesnetsiz […]

Devamını Oku
Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Peygamberler insanları […]

Devamını Oku
İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | Batı neden Tasavvufa sahip çıkıyor? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu […]

Devamını Oku
Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın sıfatları ve insanların sıfatları arasında ki fark nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku
Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Peygambere itaat farz mıdır? | İyi bidat ve kötü bidat arasında ki fark nedir? – […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? | İslam dininin asılları nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku
Cehalet Mazeret Midir? İslam’a Göre Cahil Olanların Kıyamet Gününde ki Durumu Nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cehalet Mazeret Midir? İslam’a Göre Cahil Olanların Kıyamet Gününde ki Durumu Nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cehaletin tanımı nedir? – Allah’a şirk koşan insanlar cahilliklerinden ötürü mazur sayılır mı? – Halis […]

Devamını Oku