Halis Bayancuk Hoca’nın Kitapları

Yaratılış Gayesi Lailaheillallah

Tüm insanlığın yaratılış amacı olup geçmiş dönemdeki toplumların hâllerini değiştirmesine rağmen günümüzde ise anlamı, kapsamı, etkisi unutulan La ilahe illallah kelimesini konu edinen bir eserdir.
 
 

Tüm Resûllerin Ortak Müjdesi

Kelime-i Şehadet’in diğer yarısı olan ve insanın kabulüyle İslam olduğu, alemlere rahmet, örnek ve son peygamber olarak gönderilen Muhammed Mustafa (sav) hakkında üzerimize düşen görevleri anlatan bir kitaptır.

Akaid Dersleri

Günümüzde birçok sapkın/tehlikeli düşünce ve ideolojinin ortaya çıktığı göz önüne alınarak insanları küfrün karanlıklarından vahyin aydınlığına çıkarmak için hazırlamış olan faydalı ve okunması gereken bir eserdir.

Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri

Prototipleri Firavun olan günümüz tağutları da aynı metodlarla insanları kendilerine kullaştırıyorlar… Onlar da yeryüzünde büyüklük taslıyor, insanları hafife alıp, sömürüyorlar.
 
 

Tevhid İnancını İnşa Eden Kavramlar

Kavram, meseleleri kavramamıza ve doğru tasavvur etmemize yarayan özel nitelikli kelimedir. Bir konuya dair birden fazla bilgi toplanmış ve bir
 
 

Kalp Katılığının Zararları

Günahların tesirlerinden arınmak ve ismiyle müsemma olup hâlden hâle giren kalp durumlarının ıslah ve tedavisi için kaleme alınmış faydalı bir kitaptır.

Müslümanların Allah’a Karşı Sorumlulukları

Tüm haklardan öncelikli olan ve yerine getirildiğinde insan hayatındaki diğer haklar konusunda istikamet sağlayan ‘Allah’a karşı sorumluluk’ ile ilgili kaleme alınmış olan tezkiye temalı bir eserdir.

Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumlulukları

Günümüzde başıboş, bireysel yaşamanın ‘özgürlük’ olarak lanse edildiği fakat bir Müslümanın hayatını düzene sokan ve İslam’ın övüp emrettiği ‘Emirlere İtaat ve Kapsamı’ konusuna vurgu yapılan bir eserdir.

Müslümanların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları

Kişinin şehid olduğunda dahi kendisinden affedilmeyeceği günah olan kul hakkı ve kardeşlerine karşı olan sorumlulukları güncel örneklerle tek tek ele alan faydalı bir kitaptır.

Tevhid ve Şirkin Anlaşılmasında 4 Asıl

Bu eser geçmişte olduğu gibi, Tevhidin reddedilip; şirkin kabul edildiği, tağutların saltanatlarının ihya edildiği, mazeret ehlinin bahanelerini sıraladığı, şüphelerin yakin; yakinin ise şüphe olarak addedildiği meselelere Kur’an ve Sünnetten çözüm sunmaktadır.

İhtilaf Fıkhı

İhtilafın çeşitlerini, fıkhını ve adabını bilmemek ya gevşekliğin ya da aşırılığın pençesine düşürür insanı. Bu durumdan kurtulmak adına ihtilaf fıkhını inceleyen bir eserdir.
 
 
 

Ramazan Mektubu

Ramazan ayı bir fırsattır… Rabbimizin, geçen günleri afv, gelecek günleri takva azığıyla süslemek istediği büyük bir nimet… Senede bir defa gelen, belki de fani olan nefislerimiz için son kez gelen bir fırsat… Bu son fırsatı kaçırma!

Tevhid Kur’ân-ı Kerim Meali

Kullarına nur, hidayet, rahmet, şifa, şeref, izzet, ruh, güçlü bir delil, ayetleri Allah tarafından tafsilatlandırılmış, hem açık hem de açıklayıcı bir Kitap bahşeden Allah’a hamd olsun.

El-Esmau’l Husna

“En güzel isimler Allah’ındır. (Öyleyse) bu isimlerle O’na dua edin. O’nun isimlerinde ilhada/eğriliğe sapanlar (kendi hâllerine) bırakın. Yaptıklarının cezasını göreceklerdir.” (7/Â’raf, 180)

Vahyin Rehberliğinde En’âm Suresi Tefsiri

En’âm Suresi basından sonuna kadar, İslâm akidesinin temellerini isleyen bir akide müfredatıdır. Sure, İslâm’ın inanç esaslarını iki yönüyle ele almasıyla dikkat çekicidir. İşlediği tüm meselelerde Kelime-i Tevhid’in nefy ve ispat metodunu kullanmıştır.

Vahyin Rehberliğinde İbrâhîm ve Hicr Suresi Tefsiri

“Elif, Lam, Ra. (Bu,) insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, El-Aziz ve El-Hamid (olan Allah’ın) yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz Kitap’tır.” Ayet önemli bir gerçeğe işaret eder: Kişinin karanlıklardan aydınlığa çıkması üç şeyle mümkündür: Kur’an, nebi ve Allah’ın izni/yardımı/hidayeti!

Vahyin Rehberliğinde Yûsuf Suresi Tefsiri

Sure, ahlakın gücünü müminlere öğretir. Yûsuf (as) kuyuda, köleyken, sarayda, zindanda ve iktidara geldiğinde ahlaki üstünlüğünü yitirmemiş, hiçbir şartta ona zulmedenlere benzememiştir.

Gençlerle Hasbihal

Bu kitapta okuyacağınız her şahsiyetin bizim gibi birer insan olup gençliğin olumsuz yönlerini nasıl terbiye edip hayra çevirdiklerine şahit olacaksınız.

Fıkhu’l Hadis-Sünnet İlmihâli 1-2

Elinizdeki çalışma; Yüce Allah’ın bir imtihan esnasında bahşettiği sayısız nimetten yalnızca biridir. O’na (cc) hamdeder, O’nu tüm eksikliklerden tenzih ederiz.

Fıkhu’l Hadis-Sünnet İlmihâli 3-4

Elinizdeki çalışma; Yüce Allah’ın bir imtihan esnasında bahşettiği sayısız nimetten yalnızca biridir. O’na (cc) hamdeder, O’nu tüm eksikliklerden tenzih ederiz.

Hüküm ve Hikmetleriyle Ramazan ve Oruç

Elinizdeki “Hüküm ve Hikmetleriyle Ramazan ve Oruç” kitabı, Halis Hoca’nın yayına hazırlamakta olduğu “Sünnet İlmihâli/Fıkhu’l Hadis” kitabının çalışmasıdır.

Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz?

Milyonların Tevhid davetini duymasıyla beraber insanların zihinlerinde oluşan ‘Bunlar kim?’ gibi sorulara samimi ve açıklayıcı bir cevap olması amacıyla kaleme alınmıştır.

İman Ettikten Sonra

Çalışmanın gayesi; tevhid yoluna yeni giren kardeşlerle tecrübe paylaşımı yapmak, kulluk yürüyüşünde onlara yardımcı olmaktır.
 
 

Tasavvuf

Allah Resûlü’nden sonra, fitneler baş gösterdi. Zenginleşen toplumda yozlaşmalar başladı. Emeviler eliyle hilafet saltanata döndü.
 
 

Anlamak ve Yaşamak İçin Kur’ân Okumaya Çağrı

Kur’ân Yüce Allah’ın ilmi ve kelamıdır. Yüce Allah, Kitab’ı vasıtasıyla kullarına ders vermekte, onlarla konuşmaktadır. Kur’ân’ın başına oturan mümin;