Tekfir Nedir? Bir İnsan Nasıl Kafir/Müşrik Olur? -Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Dinde tekfir var mıdır? Tekfiri inkar edenlerin hükmü nedir?

Tekfir nedir, tekfir etmek ne demektir, İslam'da tekfir var mıdır, tekfirin sınırları nelerdir, Kafir nedir/kimdir, Tekfiri inkar edenlerin hükmü nedir, Mümin ile kafir arasındaki fark, İbrahim'in milleti kimdir, sahabenin tekfir anlayışı soruları cevaplanıyor.

Tekfir nedir?

Tekfir Arapça bir kelime olup bir fiilin mastarıdır. Keffera, yukeffiru, tekfiran. Manası ise herhangi bir insanı küfre nispet etmek demektir. Yani siz birine kafir dediğiniz de onu küfre nispet ettiğiniz için bu eyleme ve yaptığınız işe de tekfir denmiştir.

Peki, tekfir nedir? Dinde var mıdır? Allah (cc) insanları yarattığı zaman ayet-i kerimede buyuruyor ki:

"Sizi yaratan O’dur. İçinizden kimi kâfir kimi de mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir."(64/Tegabun, 2)

Allah'ın (cc) şeriatının temel ayrım noktalarından birisinin kafir ve mümin ayrımı olduğu, insanların yardımlaşma, yöneticilik, evlilik, cenaze işleri, imamın arkasında namaz gibi meselelerini iman küfür ayrımına göre yapmaları gerekliliğinden bahsediliyor.

Tekfir iki şeyin iman ve küfrün birbirine karışmaması için belirlenmiş bir hükümdür.

Birini tekfir ettiğinde onun senin dininden olmadığını, müminler için geçerli olan ahkamın onun için geçerli olmadığını söylemiş olursun ve Allah (cc) Allah’ın çizdiği sınırları bilmeyen insanları Kur’an-ı Kerim’de kınamaktadır.

Allah (cc) iman ve küfür ahkamı birbirine karışmasın, Müminler nasıl muamele edeceklerini bilsinler diye Müminler ile kafirler arasına bir sınır çizmiştir. Ve bu sınırın adı tekfir sınırıdır. Çünkü birini tekfir ettiğinde onun senin dininden olmadığını, Müminler için geçerli olan ahkamın onun için geçerli olmadığını söylemiş olursun. Allah (cc), Allah'ın çizdiği sınırları bilmeyen insanları Kur'an-ı Kerim'de kınamaktadır.

Bedeviler, küfür ve nifak yönünden en beter olanlardır. Allah’ın, Resûlü’ne indirdiği sınırları bilmemeye de en elverişli olanlar onlardır. Allah (her şeyi bilen) Alîm, (hüküm ve hikmet sahibi olan) Hakîm’dir. (9/Tevbe, 97)

Tekfir meselesinin önemini anlamak için;

Kur’an’da Allah’tan başka bir ilah edinen ve İslam’dan başka bir din seçen kişilerin Müslümanlardan ayrıldığını gösteren Kafirun suresi gibi mustakil bir sure vardır.
Allah Rasulü kafirlerden ve şirkten beraat için sahabesine Kafirun suresi okumasını bildirmiştir.

Ferve b. Nevfel (r.anh)’den rivâyete göre;
Ferve, Peygamber (s.a.v)’e geldi ve: “Ey Allah’ın Rasûlü! Yatağıma yattığımda söyleyeceğim bir şeyi bana öğret.”
Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki: “Kafirun sûresini oku, çünkü bu sûre kişiyi şirkten korur.”

(Tirmizi, Dua, Bab 22, hadis no: 3403; Ebu Davud, Edeb, bab 97 - 98, Hadis no: 5055; Dârimî, Fedail: 17)

Kafirun suresi:
De ki: “Ey Kâfirler!”

 • “Ben, sizin ibadet ettiklerinize ibadet etmem.”
 • “Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.”
 • “Ben de sizin ibadet ettiklerinize ibadet edecek değilim.”
 • “Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.”
 • “Sizin dininiz size, benim dinim bana.” (109/Kafirun, 1-6)

Ben şirkten teberri ediyorum diye tek bir kelime dahi ayette geçmemektedir.
Demek ki müşriklere kafir deyip onları tekfir etmek şirkten teberri etmek anlamına geliyor. Demek ki müşriklere: Sizin taptığınız Allah ile benim taptığım Allah bir değildir demek ki onlar da Allah’a taptıklarını iddia ediyorlardı.

Sizin atalarınızdan miras kalan size, dininiz size benim atalarım olan Peygamberden kalan din bana demek, demek ki şirkten teberri etmek budur, ilk adımı da bir Müslümanın müşrikleri tekfir etmesidir. Şirkten teberri etmeden yani müşrikleri tekfir etmeden bir insanın İslam dinine girmesi mümkün değildir. Allah (cc) öyle söylüyor Tevbe Suresinde:

“Şayet onlar şirkten tövbe eder, namazı kılar, zekatı da verirlerse onlar dinde sizin kardeşlerinizdirler.” (9/Tevbe, 11)

Şirkten tevbe etmek nasıl olur? Ben şirkten tevbe ettim, şirkten beri oldum demekle şirkten beri olunmaz.

Evvela Allah'a şirk koşanların kafir olduğuna itikad edeceksin, sonra onların yollarından hem itikad olarak hemde amel olarak beri olacaksın ki o zaman ancak şirkten beri olmuş olacaksın.

Kime kafir denileceğini kime mümin, müslim denileceğini Allah (cc) belirlemiştir. Hükümleri ve bu hükümlerin sınırlarını belirleyen el-Hakim olan Allah’tır.

Ör: Allah’ın ayetleri ile alay etmek küfür sebebidir.

Andolsun ki sözlerini onlara soracak olsan: “Lafa dalmış, eğleniyorduk.” diyeceklerdir. De ki: “Allah’ı, ayetlerini ve Resûlü’nü mü alaya alıyorsunuz?” (9/ Tevbe, 65)

Özür dilemeyiniz! Muhakkak ki imanlarınızdan sonra kâfir oldunuz. Sizden bir grubu bağışlasak bile, suçlu günahkârlar olmaları nedeniyle bir diğer gruba azap edeceğiz. (9/ Tevbe, 66)

Allah’ı (cc), Resûlü’nü (sav), Kur’ân’ı veya dinin herhangi bir şiarını alaya almak, imanı bozan ve kişiyi küfre sokan unsurlardandır. Günümüzde dini alaya alan filmler, fıkralar ve dinin şiarları hakkında yapılan ölçüsüz şakalar bu ayetin kapsamındadır.

Tekfir Nedir? Bir İnsan Nasıl Kafir/Müşrik Olur? -Halis Hoca (Ebu Hanzala)

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 00:41 İnsanlar iki sınıftır: Ya kafirdirler ya da mümindirler.
 • 03:47 Müminlerin kafirleri dost edinmemesi
 • 06:48 Niçin Kafirun suresini okumak kafirlerden beraattir?
 • 09:10 Allah ve Rasulu şirk koşan insanları tekfir etmiş midir?
 • 12:33 Allah Rasulu’nun vefatı sonrası dinden çıkıp kafir olanlar
 • 13:55 Tarihte yapılmış en ahmakça ticaret
 • 16:00 “Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz?”

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Halis Bayancuk Hocayla Tahliye Sonrası İlk Söyleşi

Halis Bayancuk Hoca’nın son tutuklanmasıyla birlikte 6 yıl süren ve toplamda 11 yıla ulaşan mesnetsiz […]

Devamını Oku
Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Peygamberler insanları […]

Devamını Oku
İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihat düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | Batı neden Tasavvufa sahip çıkıyor? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu […]

Devamını Oku
Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın sıfatları ve insanların sıfatları arasında ki fark nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku
Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Peygambere itaat farz mıdır? | İyi bidat ve kötü bidat arasında ki fark nedir? – […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? | İslam dininin asılları nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku