La İlahe İllallah (Tevhid) Nedir? – Sünnet’ten Kastınız Nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tevhid nedir? Tevhid ve sünnet söylemi ile neyi kastediyorsunuz? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tevhid ve Sünnet aslında İslam dininin esası olan la ilahe illallah ve Muhammedun Rasûlullah ilkelerine remz olsun diye kullanıyoruz.

Tevhid, yani la ilahe illallah ne demek?

Allah'tan başka ibadeti hak eden, Allah'tan başka kulluğu hak eden hiç bir varlık yoktur demektir.

Sünnet nedir?

Yani Muhammedun Rasûlullah. Tek rehber, tek önder, tek örnek alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed (sav) anlamına gelir.

Bir insan Allah'ın yanında tek geçerli din olan İslam dinine girmek istiyorsa şu kelimeyi nukketmek zorundadır; La ilahe illallah Muhammeden Rasûlullah

Tevhid, aşağıdaki 3 ana başlık altında Allah’ı birlemektir.

  1. İsim ve sıfat tevhidi: Allah’ı Allah’ın isim ve sıfatlarında birlemek
  2. Rububiyet tevhidi: Allah’ı Allah’ın fiillerinde birlemek- Rab olarak Allah’ı birlemek
  3. Uluhiyet tevhidi: Allah’ı Allah’ın zatında birlemek- İlah olarak Allah’ı birlemek

Peki Tevhid'ten (la ilahe illallah) biz neyi kastediyoruz. Allah'ı, isimlerinde, fiillerinde, zatında birlemektir.

Başka bir ifadeyle Allah'ı uluhiyetinde, rububiyetinde, isim ve sıfatlarında Allah'ın bir ve tek olduğuna itikad etmektir.

Göklerde ve yerde olan her şey Allah’a aittir ve işler Allah’a döndürülecektir. (3/Âl-i İmran, 109)

Mümin Allah'ın tek Malik olduğuna, mülkünde hiçbir ortak kabul etmediğine ve bütün mülkünde dilediği gibi tasarruf ettiğine inandığı zaman bunun adı Tevhid'tir.

Hiç şüphesiz Allah, çokça rızık veren, kuvvet sahibi (ve hiçbir şeyin kendisini yıpratamayacağı, müminlere metanet veren) El-Metîn’dir. (51/Zâriyat, 58)

Mümin rızkın Allah'ın elinde olduğuna, rızkı verenin Allah olduğuna inanıyorsa ve bu konuda hiçbir ortak kabul etmediğine inanıyorsa bu, Mümin'in Rabbini birlemesidir.

Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden1 Allah’tır. Gündüzü, ısrarla kovalayan geceyle örter. Güneş, Ay ve yıldızları emrine amade kılıp, boyun eğdirendir. Dikkat edin! Yaratmak da emretmek de Allah’a aittir.2 Âlemlerin Rabbi olan Allah, ne yücedir. (7/A'râf, 54)

Bir Müslüman tek yaratanın ortaksız bir şekilde Allah olduğuna inanıyor, tek kanun yapan, tek hüküm koyan, tek helal haram belirleyen, tek anayasa yapma hakkına sahip olanın Alemlerin Rabbi olan Allah olduğuna inanıyorsa bunun adı Tevhid'tir, Allah'ı birlemektir.

Tevhidin diğer tanımı ise Müminin kendi fiillerinde, kendi sözlerinde, kendi amellerinde Alemlerin Rabbi olan Allah'ı birlemesidir.

Yani sadece buna inanmanız yetmez, buna uygun şekilde yaşamanız da gerekir.

De ki: “Şüphesiz ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.” (6/En'âm, 162)

Mülk Allah'ındır dediğimiz gibi amellerimizde de böyle inanıyormuşuz gibi yaşamak zorundayız.

Hüküm Allah'ındır dediğimiz gibi amellerimizde de böyle inanıyormuşuz gibi yaşamak zorundayız.

Namazı Allah'a kılacaz, kurbanı Allah'a kesecez, duayı Allah'a yapacaz, Allah'tan korkacak, Allah'tan bekliyeceğiz. İşte bunun adı Tevhid'tir.

Ve en önemlisi Allah için yaşayacak, Allah için öleceğiz. Ne bir toprak parçası için, ne bir bayrak için, ne bir lider için değil, sadece ve sadece Alemlerin Rabbi olan Allah için yaşayacak ve Allah için öleceğiz ve bu konuda da Allah'a hiçbir ortak kabul etmeyeceğiz. Bunun adı Tevhid'tir.

Peki bizim sünnetten kastettiğimiz şey nedir. Bizim sünnetten kastettiğimiz şey Muhammedun Rasûlullah'ın izah edilmesidir.

Yani Allah cc kendi ve kulları arasında bir elçi olsun, neyin Allah'ı razı ettiği, neyin Allah'ı gazaba getirdiğini kullar görsünler diye Alemlerin Rabbi olan Allah bir elçi göndermiştir.

Allah cc yüzbinlerce elçi göndermiştir. Sonuncu ve kıyamete kadar hükmü geçerli olacak olanda Muhammed (sav)'dir.

Bugün İslam ümmetinin yaşadığı en büyük krizlerden bir tanesi, lider kimdir, rehber kimdir, örnek alınması gereken kimdir, mücadele metoduna göre İslam'ın hakim kılınması gereken kimdir, meselesidir.

Biz diyoruz ki, bu ümmetin Allah'a yakışır bir şekilde kul olması, sonra bu dine hakkıyla hizmet etmesinin yolu ilk neslin kendisiyle dirildikleri şeye geri dönmeleriyle mümkündür. Oda la ilahe illallah Tevhid davası, Muhammedun Rasûlullah sünnet davasıdır.

İbadette Allah'ı birlemek, önderlik ve ittiba konusunda Muhammed (sav)'i birlemektir. Tevhid ve sünnetten kastettiğimiz şey budur.

La İlahe İllallah (Tevhid) Nedir? - Sünnet'ten Kastınız Nedir? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

  • 00:53 La ilahe illallah ne demektir? Tevhid ne demektir?
  • 01:14 Allah’ı birlemek
  • 03:13 Allah için yaşayıp, Allah için ölmek
  • 04:26 Sünnet, Muhammedun Rasulullah’ın izah edilmesi

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Halis Bayancuk Hocayla Tahliye Sonrası İlk Söyleşi

Halis Bayancuk Hoca’nın son tutuklanmasıyla birlikte 6 yıl süren ve toplamda 11 yıla ulaşan mesnetsiz […]

Devamını Oku
Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Peygamberler insanları […]

Devamını Oku
İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? –  Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihat düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | Batı neden Tasavvufa sahip çıkıyor? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu […]

Devamını Oku
Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın sıfatları ve insanların sıfatları arasında ki fark nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku
Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Peygambere itaat farz mıdır? | İyi bidat ve kötü bidat arasında ki fark nedir? – […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz?  Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? | İslam dininin asılları nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku