İslam Toplumu ve Şirk/Küfür Toplumunu Birbirinden Ayıran Özellikler Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Bir toplumun İslam veya şirk/küfür toplumu olduğunu nasıl anlarız? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Halis Hoca (Ebu Hanzala) bu İslami röportajda bir topluma İslam toplumu ya da küfür toplumu (şirk toplumu) denilmesinin hangi kriterlere göre yapılabileceğini sorusuna cevap veriyor.

İslam Toplumu:

İslam toplumunun özellikleri; İslam'ın egemen olduğu, toplumun yönetim tabakasının ve tebaasının çoğunluğunun sadece Allah'a kulluk edip hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadığı ve bununla beraber İslam'ın zahir şiarlarını ikame eden toplumdur.

Şirk/Küfür Toplumu:

Küfür ve şirk toplumunun özellikleri; Yöneticilerinin ve toplumun Allah'tan başka mercilere ibadet ettikleri, Allah'a şirk koştukları, hakimiyeti Allah'a değilde Allah'ın dışındaki varlıklara verdikleri ve umumen İslam'ın zahir şeriatlarının da olmadığı toplumların ismi de küfür toplumlarıdır.

Bir topluma İslam toplumu yada küfür toplumu denebilmesi için hakimiyetin ve otoritenin nereye ait olduğuna bakmak lazım. Eğer bir ülkede kanun koyucu Allah ise Allah'ın kitabına göre orada hükmediliyorsa orası bir İslam toplumudur orası bir İslam devletidir.

Peki İslam toplumu nasıl oluşur? sorusu için videomuzu izleyebilirsiniz.

Ama bir ülkede yasama hakkı Allah'a verilmiyorsa, Allah'ın anayasasıyla insanların arasında hükmedilmiyorsa orası İslam toplumu değildir ve oraya İslam devleti de denilmesi mümkün değildir.

Mesela Mekke bir küfür toplumuydu. Bu hepimizin ortak kabulüdür, kendini İslam'a nispet edenlerin ortak kabulüdür.

Küfür toplumu olan Mekkeliler ve özellikleri:

 • Mekkeliler hac yaparlardı.
 • Mekkeliler namaz kılarlardı.
 • Mekkeliler fakirleri doyururlardı.
 • Mekkeliler hacca gelen insanlara ikram ederlerdi.
 • Mekkeliler Allah’a kurban keserlerdi.
 • Mekkeliler içki içip, kumar oynarlardı ve böyle yaparak insanlara mal infak ederlerdi, cömert davranırlardı.

Mekke toplumunun bu özelliklerine rağmen onlar küfür toplumuydular. Çünkü;

 1. Hakimiyet Allah’a ait değil, kabile reislerine aitti.
 2. Onlar sadece Allah’a kulluk etmiyor, Allah’ın dışında başka varlıklara kulluk ediyorlardı.

Haliyle hangi toplum bu haldeyse o toplum küfür toplumudur.

Bu konu tartışılırken en büyük kayıplardan bir tanesi Kur'an-ı Kerim'e bakmamaktır. Kur'an'ın temel vazifelerden bir tanesi insanlara toplumları tanıtmaktır. Hangi toplum salih bir toplumdur, hangi toplum mücrim bir toplumdur. Hangi toplum Muvahhid bir toplumdur, hangi toplum müşrik bir toplumdur.

Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar toplumların özellikleri üzerinden Müslümanlara toplumları tanıtmaktadır.

Kur’an’ın en önemli özelliklerinden birinin toplumların özelliklerini ve aradaki farkı göstermesi ve iman ile küfrü birbirinden ayırması olduğu anlatılıyor. Bu konudaki bazı Kur’an ayetleri:

 • Onlar mücrim bir kavimdi. (44/Duhan, 22)
 • Onlar fasık bir kavimdi. (51/Zariyat, 46)
 • Onlar cahil bir kavimdi. (7/Araf, 138)
 • Onlar haddi aşan bir kavimdi. (7/Araf, 81)
 • Onlar bilmeyen bir kavimdi. (9/Tevbe, 6)
 • Onlar kör olan bir kavimdi. (7/Araf, 64)
 • Onlar sınırları çiğneyen bir kavimdi. (26/Şuara, 166)

Bu özellikler Allah’a isyan eden, Allah’a kafa kaldıran şirk toplumlarının özellikleridir. Eğer bu özellikler bir vakıaya, bir toplumun üzerine tatbik edilebiliyorsa o toplumda Mekkeli müşriklerde olduğu gibi hac da olsa, namaz da olsa, kurban da olsa o toplum dinin özünü kaybettiğinden ötürü yani Tevhidi kaybettiğinden ötürü o toplum bir şirk toplumudur. Zıddı ise o toplumun bir İslam toplumu olduğu söylenebilir.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 00:12 İslam toplumu
 • 00:37 Şirk toplumu, küfür toplumu
 • 01:23 Hakimiyetin kime verildiğine göre toplumların isimlendirilmesi
 • 01:55 Mekke küfür toplumunun özellikleri
 • 03:19 Kur’an-ı Kerim’in en temel özelliklerinden birisi toplumları tanıtmasıdır

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Halis Bayancuk Hocayla Tahliye Sonrası İlk Söyleşi

Halis Bayancuk Hoca’nın son tutuklanmasıyla birlikte 6 yıl süren ve toplamda 11 yıla ulaşan mesnetsiz […]

Devamını Oku
Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Peygamberler insanları […]

Devamını Oku
İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihat düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | Batı neden Tasavvufa sahip çıkıyor? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu […]

Devamını Oku
Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın sıfatları ve insanların sıfatları arasında ki fark nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku
Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Peygambere itaat farz mıdır? | İyi bidat ve kötü bidat arasında ki fark nedir? – […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? | İslam dininin asılları nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku