İslam Nedir? – İslam’ın Şartları ve Peygamberlerin İslam Tanımı Nedir – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam nedir? – İslam’ın şartları ve tanımı nedir? Hoca (Ebu Hanzala)

Halis Hoca (Ebu Hanzala) bu videoda:

 • İslam nedir?
 • İslam'ın şartları nelerdir?
 • Bir insanı İslam’a davet etmek ne demektir?
 • Biz bir insanı neye davet ettiğimiz zaman İslam’a davet etmiş oluruz?
 • İslam’ın asılları nelerdir?
 • Peygamberlerin İslam tanımı nedir?

Kur'an-ı Kerim'de en belirgin en belirgin hakikatlerden birisi şudur ki; "Allah’ın yanında tek geçerli din İslam’dır." (3/Ali İmran, 19)

"Kim İslam’ın dışında bir din ararsa, -kim İslam’ın dışında bir dinin, bir ideolojinin peşinden giderse- ondan kıyamet gününde kabul edilmeyecektir." (3/Ali İmran, 85)

Adem (as)'dan başlamak üzere, Muhammed (sav)'e kadar bütün peygamberlerin dini İslam dinidir.

Peki İslam nedir? İslam'ın şartları nelerdir? Allah'a teslim olmak nedir? Biz bir insanı neye davet edersek İslam'a davet etmiş oluruz?

Bu soruların cevabı önemlimidir? evet önemlidir, çünkü bugün yüzlerce farklı İslam tanımı vardır. Birbirlerine zıt şeylere davet eden davetçiler, hepsi de insanları İslam'a davet ettiklerini iddia ediyorlar. Peki peygamberlere göre İslam'ın tanımı nedir?

Bu sorulların cevabını Alemlerin Rabb'i olan Allah'a ve O'nun elçisi olan Muhammed (sav)'e sormak lazım.

Ey şeriatın sahibi olanlar, biz insanları neye davet edersek İslam'a davet etmiş oluruz.

“De ki: “Ey Ehl-i Kitap! Gelin sizinle bizim aramızda ortak bir kelimede buluşalım: Yalnızca Allah’a ibadet edelim, hiçbir şeyi O’na ortak koşmayalım, (Allah’ı bırakıp da) birbirimizi Allah’ın dışında rabler edinmeyelim.” Şayet yüz çevirirlerse deyin ki: “Şahit olun ki biz Müslimlerdeniz/şirki terk ederek tevhidle Allah’a yönelen kullardanız.” (3/Ali İmran, 64)

Bu Ayet-i Kerime'de Peygamber (sav) müşrikleri İslam'a davet ederken onları 4 maddeye davet etmiştir.

Kim insanları ayrım yapmaksızın bu 4 maddeye davet ediyorsa şüphesiz ki o insanları Tevhide, la ilahe illallah'a ve İslam'a davet ediyordur demektir.

 1. Kulluğun sadece Allah'a yapılması. Zaten ilah demek, kendisine ibadet edilen, kendisine kulluk yapılan demektir.
 2. Hiç bir surette Allah'a has olan yetkileri Allah'tan başkasına vermemek, Allah'a yapılması gereken herhangi bir ibadeti Allah'ın dışında hiç bir varlığa yapmamaktır.
 3. Allah'ın dışında birbirimizi rabb'ler edinmeyelim. Yani birileri, bazı varlıklara ibadet ediyorlarsa, birileri bazı varlıklarla Allah'a şirk koşuyorsa biz bunu yapmayalım, o varlıkları tanımayalım, onlardan uzak duralım demektir.
 4. Eğer onlar yüz çevirirlerse onlara deyin ki, şahit olunuz ki bizler Müslim olanlarız, Allah'a teslim olan Müslümanlarız. Yani şahitlik edin ki, sizler değil bizler Müslümanlarız veya şahitlik edip itiraf edin ki sizler kâfirlersiniz bizler ise Müslümanlarız.

Ayet, tüm peygamberlerin dini olan İslam’ın hangi asıllar üzerine inşa edildiğini anlatan en kapsamlı ayettir:

 1. Asıl: Yalnızca Allah’a (cc) ibadet etmek: Dua, adak, kurban, namaz, tevekkül, korku, sevgi, ümit gibi zahirî ve bâtıni tüm ibadetlerin yalnızca Allah’a (cc) yapılmasıdır. (Bk. 6/En’âm, 162-163)
 2. Asıl: Hiçbir şeyi O’na ortak koşmamak: Bu ifade birinci aslı pekiştirmek ve hiçbir kapalılığa yer bırakmamak içindir. Allah’a (cc) ait herhangi bir sıfatı Allah’ın (cc) dışındaki varlıklara vermemek, Allah’a (cc) yapılması gereken herhangi bir ibadeti O’nun dışındaki varlıklara yapmamaktır. Kur’ân’da zikredilmiş bazı şirk çeşitleri şunlardır: Allah’tan (cc) başkasına dua etmek (13/Ra'd, 13-14; 46/Ahkâf, 5-6); Allah’tan (cc) başkasının kanun yapabileceğine inanmak veya bu yetkiyi bir başkasına vermek (12/Yûsuf, 40; 18/Kehf, 26; 42/Şûrâ, 21; 9/Tevbe, 31); bazı varlıkları Allah’ı (cc) sever gibi sevmek (2/Bakara, 165).
 3. Asıl: Allah’ı (cc) bırakıp da başkalarını rab edinmemek: Rab; terbiye eden, düzen veren, idare edendir. Yani, insanların hayatına nizam ve düzen veren, koyduğu yasalarla/şeriatla toplumları yöneten mercidir. Yahudi ve Hristiyanlar din adamları konusunda haddi aşıp, onların helal ve haram belirlemesine müsaade edince, Allah (cc) Tevbe Suresi 31. ayeti indirdi. Bu yetkiyi onlara vermekle âlimlerini rab edindiklerini belirtti. (Tirmizi, 3095; İbni Ebi Hatim, 10057-10058) Bu yetkiyi âlime, parlamentoya, devlet başkanına veren, onu rab edinmiş olur.
 4. Asıl: Yüz çevirenlere “Şahit olun ki biz Müslimleriz.” demek: Allah (cc) tarafından belirlenen bu ilkelerden birini ya da tamamını kabul etmeyenlere ve bunlara muhalefet edenlere karşı İslam kimliğini ortaya koymak, yüz çevirenlerin ise Müslim olmayan kâfirler olduğuna inanmak.

Tağutun ne ve kim olduğunu anlamak için Nahl suresi 36. ayet ile dikkat çekiliyor:

Andolsun ki biz her ümmet arasında: “Allah’a ibadet/kulluk edin ve tağuttan kaçının.” (diye tebliğ etmesi için) resûl göndermişizdir. Allah içlerinden kimisine hidayet bahşetti, kimisine ise sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. (16/Nahl, 36)

Tağut kavramı için bk. 2/Bakara, 256.

islam nedir? - peygambelerin islam tanımı nedir? ebu hanzala

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 00:03 İslam nedir? İslam’a davet nasıl yapılır?
 • 02:09 La ilahe illallah’ı en geniş anlamıyla tefsir eden ayet
 • 03:24 Kulluğun sadece Allah’a yapılması
 • 03:49 Allah’a ortak koşmamak
 • 05:09 Tağut kimdir?
 • 05:52 Şahitlik edin ki sizler değil bizler Müslümanız.

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Halis Bayancuk Hocayla Tahliye Sonrası İlk Söyleşi

Halis Bayancuk Hoca’nın son tutuklanmasıyla birlikte 6 yıl süren ve toplamda 11 yıla ulaşan mesnetsiz […]

Devamını Oku
Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Peygamberler insanları […]

Devamını Oku
İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihat düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | Batı neden Tasavvufa sahip çıkıyor? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu […]

Devamını Oku
Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın sıfatları ve insanların sıfatları arasında ki fark nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku
Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Peygambere itaat farz mıdır? | İyi bidat ve kötü bidat arasında ki fark nedir? – […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? | İslam dininin asılları nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku