Hakimiyet/Otorite Kime Aittir? – Demokrasinin Tanımı Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam'da Demokrasi'nin yeri nedir? - Hakimiyet meselesini açıklar mısınız? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

 • Dinin temel esaslarından biri olan hakimiyet Allah'ındır konusu ayetlerle açıklanıyor.
 • Din ayrıdır devlet ayrıdır diyen,
 • Laikliği ve demokrasiyi savunan,
 • Allah’ın otoritesine ve Allah’ın kanunlarına karşı haddi aşan
 • Allah’a ait olan bir hakkı Allah’tan başkasına vererek Allah’a şirk koşan insanlara,

Öncelikle şunu söylemeliyiz ki, Allah'a iman ilkeleri arasında bir fark yoktur. Çünkü din bir bütündür. İnanılması gereken esaslar da, red edilmesi gereken esaslar da hepsi aynı önemde ve hepsi aynı ehemmiyettedir.

Yani daha açık bir ifadeyle, Allah'ın rızık vermesi ile, Allah'ın otoroite sahibi olması arasında, Allah'ın yaratması, mülkün sahibi olmasıyla, Allah'ın kanun koyucu olması arasında hiç bir fark yoktur.

Peki niye insanların Allah'a şirk koştuğu bir çağda, diğer esasları dillendirmekle beraber daha ziyade hakimiyet Allah'ındır vurgusunu yapıyoruz? Çünkü insanlar tarih boyunca Allah'ın otoritesine karşı hiçbir zaman bu kadar haddi aşmadılar.

Gece gündüz aralıksız bir şekilde, sürekli Allah'ın otoritesine, Allah'ın hükümranlığına kafa kaldırırcasına, biri laikliği tavsiye ediyor din ayrıdır, devlet ayrıdır diyor. Ve hiç bir surette Allah'ın dini onların devletlerine karışamıyor ama onlar istedikleri gibi Allah'ın dinine müdahale ediyor, istedikleri gibi Allah'ın dininden bazı şeyleri eksiltip bazı şeyleri çıkarabiliyorlar.

İnsanların büyük bir çoğunluğu ben demokratım diye övünebiliyor. Ben demokratım demek, ben Allah'ın otoritesini kabul etmiyorum demektir. Ben inanıyorum ki; Allah olan, ilah olan, rabb olan halktır. Ve bu vazifeyi halk yerine getirmelidir demektir.

İnsanlar Allah'a karşı bu kadar pervasızlaşınca, biz Müslümanlar'ın temel vazifelerinden birisi, yalnızca Rabbini tekbir et (yücelt)! (74/Müddessir, 3). Eğer müşrikler O'nun hakkından çalıyorsa sen Rabb'ini tazim et, eğer müşrikler Allah'a hakaret ediyorsa sen tazim et. Bizim vazifelerimizden birisi de budur.

Hakimiyetin Allah’ındır meselesini kapsayan ayetler:

“Sizin O’nu bırakıp da ibadet ettikleriniz, ancak sizin ve babalarınızın koyduğu, Allah’ın hakkında hiçbir delil indirmediği birtakım isimlerdir. Hüküm yalnızca Allah’ındır. O, kendisinden başkasına kulluk/ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (12/Yûsuf, 40)

Hükmün Allah’a (cc) ait olması, iki şeyle irtibatlandırılmıştır:

Allah’a (cc) kulluk ve dosdoğru bir din.

Hâkimiyet yetkisini Allah’a (cc) veren ve O’nun yasası dışında yasa tanımayanlar, Allah’a (cc) kul olan ve dosdoğru dinin mensuplarıdırlar.

Egemenliği kayıtsız ve şartsız olarak Allah (cc) dışında herhangi bir şahıs, ideoloji veya kurumda görenlerse Allah’ın (cc) hakkında hiçbir delil indirmediği birtakım isimlere/düşüncelere ibadet edenlerdir.

“Herhangi bir konuda ihtilafa düşerseniz onun hükmü Allah’a aittir. İşte bu, Rabbim olan Allah’tır. Yalnızca O’na tevekkül ettim ve yalnızca O’na yönelirim.” (42/Şura, 10)

“O, kendisinden başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilahın olmadığı Allah’tır. Başta da (dünyada) sonda da (ahirette) hamd O’na aittir. Hüküm yalnızca O’nundur. O’na döndürüleceksiniz.” (28/Kasas, 70)

“Sizin bu durumunuzun (nedeni), bir ve tek olarak Allah’a dua edildiğinde inkâr ederdiniz. O’na şirk koşulduğunda ise iman ederdiniz. Artık hüküm, (zatı ve sıfatları en yüce olan) El-Aliy, (en büyük) El-Kebîr olan Allah’a aittir.” (40/Mümin, 12)

“De ki: “Ne kadar kaldıklarını en iyi bilen Allah’tır. Göklerin ve yerin gaybı (bilgisi) O’na aittir. O, ne güzel görür, ne güzel işitir. Onların, O’ndan başka bir dostu yoktur. Hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz (tek hükümran, yasamada bulunan, doğru ve yanlış belirleyen O’dur.)” (18/Kehf, 26)

“Ey Davud! Seni yeryüzünde halife kıldık. (Öyleyse) insanlar arasında hakla hükmet. Sakın hevaya/arzuya uyma, yoksa seni, Allah’ın yolundan saptırır.” (38/Sad, 26) “İnsanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin diye bu Kitab’ı sana hak olarak indirdik. Hainlerin savunucusu olma!” (4/Nisa, 105)

“Aralarında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve onların heva/arzularına uyma! Allah’ın sana indirdiği bazı (hükümlerde) seni fitneye düşürmelerinden sakın.” (5/Maide, 49)

“Her kim Allah’ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kâfirlerin ta kendileridir.” (5/Maide, 44)

Allah’ın (cc) indirdiği Kitaplara imanın gereği olarak, yönetici makamında olanların ve insanları yönlendiren âlimlerin Kitap’la hükmetmesi gerekir. Kitap’la hükmetmeyi terk etmek, imanı bozmak olduğundan Allah (cc), böylelerine “kâfir” demiştir.

Günümüz insanı Kitab’ın bazı hükümlerini terk etmekle kalmamış, Kitab’ın tamamını terk edip onun yerine kendi koydukları yasaları yerleştirmişlerdir. Sadece küfre girmekle yetinmemiş, Allah’ın (cc) en belirgin sıfatı olan kanun yapma yetkisini kendilerinde görerek tağutlaşmışlardır. (Bk. 12/Yûsuf, 40)

“Hakimiyet Allah’ındır.” ayetine iman edenlerin itikadı:

 1. Hakimiyetin, otoritenin, yasamanın ve kanun yapmanın sadece Allah’ın olduğuna itikad etmek.
 2. Allah’ın kendilerini makamla, mevkiyle imtihan ettiği yöneticilerin Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeleri, Allah’ın yasası ile insanlar arasında hükmetmeleri.
 3. Yönetilen insanların hakimiyet yetkisini sadece ama sadece Allah'a vermeleri.
 4. Allah’ın kanunlarının dışında kanunlarla hükmeden mercilere başvurmamak.
Hakimiyet/Otorite Kime Aittir? - Demokrasi'nin Tanımı Nedir? - Ebu Hanzala

ÖNEMLİ BÖLÜMLER

 • 01:06 Neden “Hakimiyet Allah'ındır” vurgusu yapıyoruz?
 • 02:24 Hakimiyet Allah'ındır tevhid ilkesine inanmak için neler yapılmalıdır?
 • 03:18 Hüküm yalnızca Allah’a aittir
 • 04:54 Allah’ın şeriatı ile hükmetmek
 • 06:15 Bir yönetici Allah’ın şeriatıyla hükmetmezse ne olur?
 • 06:46 Firavunun ben sizin en yüce Rabbinizim demesinin manası nedir?
 • 07:32 Allah’ın indirdikleri ile hükmetmeyenler ve Rablik iddiaları
 • 08:59 Tevbe suresi 31. ayetin tefsiri
 • 11:15 İhtilaf durumunda ne yapılmalıdır?

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…

Diğerleri

Halis Bayancuk Hocayla Tahliye Sonrası İlk Söyleşi

Halis Bayancuk Hoca’nın son tutuklanmasıyla birlikte 6 yıl süren ve toplamda 11 yıla ulaşan mesnetsiz […]

Devamını Oku
Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medya Neden Sizi Bazı Örgütlerle İlişkilendiriyor? | Cemaatinizi Nasıl Tanımlıyorsunuz? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sistem ve Medyanın Sizi Bazı Yapılarla İlişkilendirmesini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Peygamberler insanları […]

Devamını Oku
İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam Davetindeki Engellerin Sebepleri Nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Hocamız […]

Devamını Oku
Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cihad Nedir? | Cihadı Eleştirenlere Karşı Tavrınız Nasıldır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Sizi cihatçı veya cihat düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Cihadın […]

Devamını Oku
Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | İslam’ın Tasavvufa Bakışı Nasıldır? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tasavvuf Nedir? | Batı neden Tasavvufa sahip çıkıyor? Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis Hoca (Ebu […]

Devamını Oku
Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın Sıfatları Nelerdir? | İsim ve Sıfat Tevhidini Açıklar mısınız? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Allah’ın sıfatları ve insanların sıfatları arasında ki fark nedir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku
Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Şeriatta Sünnet’in Yeri Nedir? | Bidatler Şirke/Küfre Gidecek Bir Kapı mıdır? – Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Peygambere itaat farz mıdır? | İyi bidat ve kötü bidat arasında ki fark nedir? – […]

Devamını Oku
Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunu Nedir? | İslam Dinini Hangi Kaynaklardan Öğrenmeliyiz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? | İslam dininin asılları nelerdir? – Halis Hoca (Ebu Hanzala) Halis […]

Devamını Oku